Sidney Nolan on the beach

Posted on Sep 22, 2013

Found on a beach near Swakopmund, Skeleton Coast, Namibia.